Bienvenue à Beckerich
Un mot pour toutes celles et tous ceux qui ont décidé de s’installer dans la Commune de Beckerich ainsi que pour les visiteurs qui, pendant un court instant, s’arrêtent dans notre région.
Manner ass méiglech
Am November leschtem Jores gouf d'Gemeng Biekerech mam Qualitéitslabel vun der Su- perdreckskëscht zertifiéiert, dëst fir eng konse- quent an nohalteg Offallgestioun.
Séance du conseil communal du 21.12.2018
Concours
Opruff un all Kënschtler oder Léit mat handwierklechem Geschéck aus eiser Gemeng fir un engem Iddi's Concours ze participéieren.

Actualités

Toute l'actualité