Dernière modification : 08 novembre 2019 à 11:46

Elterenverenegung vun der Gemeng Biekrech

Wee si mir a wat maache mir?

Mir sinn eng ASBL, déi als Zil huet zum Wuel a Fortschrëtt vun de Kanner a Jugendlechen aus der Gemeng Biekerech bäizedroen.

Mir organiséieren regelméisseg Aktivitéiten wéi:

  • GamingEvent fir all Alter,
  • Ausfluch an d'Phantasialand,
  • Coupe Scolaire zesumme mam Léierpersonal aus dem Cycle 4,
  • a mir hellefen beim jährlechen Schoulfest.

D'Elterevereenegung adresséiert sech un all Elteren aus der ganzer Gemeng. Mir sichen och nach Leit fir am Comité matzeschaffen oder fir bei eenzelnen Aktivitéiten matzemaachen. Mellt iech! elteren.biekerech@gmail.com


 

 Elterevereenegung.png

Non
Non